• Về số lượng : có sẵn ở khắp mọi nơi nên có th ể sử dụng với số lượng vô hạn. 
  • Về vận chuyển: khí nén có thể vận chuyển dễ  dàng trong các  đường ống, với một khoảng cách nhất định. Các đường ống dẫn  về không cần thiết vì khí nén sau khi sử dụng sẽ được cho thoát ra  ngoài môi trường sau khi  đã thực hiện xong công tác. 
  • Về lưu trữ: Máy nén khí không nhất thiết phải hoạt động liên tục. Khí nén có thể được lưu trữ trong các bình  chứa để cung cấp khi cần thiết. 
  • Về nhiệt độ : khí nén ít thay  đổi theo nhiệt độ. 
  • Về phòng chống cháy nổ: không một nguy cơ nào  gây cháy bởi khí nén, nên không mất chi phí cho việc ph òng chống cháy. Không khí nén thường hoạt động với áp suất khoảng 6 bar nên việc  phòng nổ không quá phức tạp. 
  • Về Tính vệ sinh: khí nén được sử dụng  trong các thiết bị đe àu được lọc các bụi bẩn, tạp chất hay nước nên thường sạch, không một  nguy cơ nào về mặt vệ sinh. Tính chất này rất quan trọng trong các ngành công nghiệp đặc  biệt như: thực phẩm, vải sợi, lâm sản và thuộc da. 
  • Về cấu tạo thiết bị: đơn giản nên rẻ hơn các  thiết bị tự động khác. 
  • Về vận tốc: khí nén là một dòng chảy có lưu  tốc lớn cho phép đạt được tốc độ cao (vận tốc làm việc trong các xy – lanh thường từ 1 – 2 m/s). 
  • Về tính điều chỉnh: vận tốc và áp lực của những thiết bị co âng tác bằng khí nén  được điều chỉnh một cách vô cấp. 
  • Về sự quá tải: các công cụ và các thiết bị đư ợc khí nén đảm nhận tải trọng cho đến khi chúng dừng hoàn toàn cho  nên sẽ không xảy ra quá tải.